هاست ویندوز ویژه

حجم کل
پهنای باند
Ms SQL
My SQL
add FTP
add Domain
Domain alias
Asp .net
PHP
قیمت
PW100
100MB
1000MB
1,300,000
سالیانه - ریال
PW200
200MB
2000MB
1,500,000
سالیانه - ریال
PW500
500MB
5000MB
1,800,000
سالیانه - ریال
PW1G
1000MB
10000MB
2,750,000
سالیانه - ریال
PW2G
2000MB
20000MB
3,600,000
سالیانه - ریال
PW5G
5000MB
50000MB
6,850,000
سالیانه - ریال
PW10G
10000MB
100000MB
13,000,000
سالیانه - ریال

سرور مجازی کانادا

عنوان
CPU
RAM
HDD
Anti-DDoS PRO
IP
Guaranteed bandwidth
LAN

قیمت
PVU1
500 MHZ Cpu 1 Core
384 MB
15 GIG
1
Unlimited
1 Gbps

ماهیانه 500000 ریال
PVU2
800 MHZ Cpu 1 Core
512 MB Ram
20 GIG HDD
1
Unlimited
1 Gbps

ماهیانه 1000000 ریال
PVU3
1200 MHZ Cpu 1 Core
1 GIG Ram
40 GIG HDD
1
Unlimited
1 Gbps

ماهیانه 1500000 ریال
PVU4
2400 MHZ Cpu 2 Core
2 GIG Ram
80 GIG HDD
1
Unlimited
1 Gbps

ماهیانه 2000000 ریال
PVU5
5000 MHZ Cpu Dual Core
4 GIG Ram
150 GIG HDD
1
Unlimited
1 Gbps

ماهیانه 2500000 ریال
PVU6
6000 MHZ Cpu Quad Core
6 GIG Ram
240 GIG HDD
1
Unlimited
1 Gbps

ماهیانه 3200000 ریال
PVU7
7500 MHZ Cpu quad Core
8 GIG Ram
350 GIG HDD
2
Unlimited
1 Gbps

ماهیانه 4000000 ریال

جستجو دامنه

با استفاده از این قسمت می توانید از آزاد بودن دامنه خود اطمینن حاصل کنید

نمادهای اطمینان

logo-samandehi