پیگیری درخواست

پیگیری فاکتور

عضویت در خبرنامه

عضویت و سرویس پیامکیعنوان
CPU
RAM
HDD
Anti-DDoS PRO
IP
Guaranteed bandwidth
LAN

قیمت
PVU1
500 MHZ Cpu 1 Core
384 MB
15 GIG
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU2
800 MHZ Cpu 1 Core
512 MB Ram
20 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU3
1200 MHZ Cpu 1 Core
1 GIG Ram
40 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU4
2400 MHZ Cpu 2 Core
2 GIG Ram
80 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU5
5000 MHZ Cpu Dual Core
4 GIG Ram
150 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU6
6000 MHZ Cpu Quad Core
6 GIG Ram
240 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال
PVU7
7500 MHZ Cpu quad Core
8 GIG Ram
350 GIG HDD
Unlimited
1 Gbps

سالیانه - ریال

جستجو دامنه

با استفاده از این قسمت می توانید از آزاد بودن دامنه خود اطمینن حاصل کنید

نمادهای اطمینان

logo-samandehi