پیگیری درخواست

پیگیری فاکتور

عضویت در خبرنامه

عضویت و سرویس پیامکیعنوان
CPU
RAM
HDD
Anti-DDoS PRO
IP
Guaranteed bandwidth
LAN

قیمت
PSU1
Intel Xeon E5-1620v2
4c-8t
3.7GHz+ 3.9GHz+
64GB DDR3 ECC 1600MHz
2* 2T SATA3
500Mbps
1Gbps

سالیانه - ریال
PSU2
Intel Xeon
E5-1650v2
6c/12t 3,5 GHz+/3,9 GHz+
128 GB DDR3 ECC 1600MHz
2x 2 TB SATA3
500 Mbps
1 Gbps

سالیانه - ریال
PSU3
Intel Xeon
2x E5-2650v2
16c/32t 2,6 GHz+/3,4 GHz+
128 GB DDR3 ECC 1600MHz
2x 2 TB SATA3
500 Mbps
1 Gbps

سالیانه - ریال
PSU4
Intel Xeon
2x E5-2670v2
20c/40t 2,5 GHz+/3,3 GHz+
256 GB DDR3 ECC 1600MHz
2x 2 TB SATA3
500 Mbps
1 Gbps

سالیانه - ریال

جستجو دامنه

با استفاده از این قسمت می توانید از آزاد بودن دامنه خود اطمینن حاصل کنید

نمادهای اطمینان

logo-samandehi